Pożegnanie i nabór nowych dzieci

W przypadku, kiedy większa grupa dzieci opuszcza przedszkole ze względu na podjęcie nauki szkolnej, zachodzą zmiany strukturalne w składzie grupy. Żegnamy wtedy odchodzące dzieci, wyprawiając dużą uroczystość pożegnalną. Oczywiście żegnamy się też w odpowiedni sposób z pojedyńczymi dziećmi.

O przyjęciu nowych dzieci decydują wspólnie wychowawcy wraz z kierownictwem placówki. Czas trwania fazy adaptacyjnej dziecka w przedszkolu jest indywidualnie dostosowany do wieku i potrzeb dziecka. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w adaptacji dziecka.

Przed przyjęciem dziecka do przedszkola przeprowadzamy z rodzicami rozmowę wstępną.
Na rozmowie wstępnej zadajemy:

  • pytania ogólne,
  • pytania dotyczące stanu rozwoju dziecka,
  • pytania dotyczące nawyków żywieniowych,
  • pytania na temat ilości snu, jakiego dziecko potrzebuje,
  • pytania dotyczące higieny,
  • pytania dotyczące zdrowia dziecka, przebytych chorób, czynników wywołujących alergię,
  • pytania dotyczące ulubionych zabaw dziecka.