Rola naszych wychowawców

Zadaniem naszym jest towarzyszenie dzieciom w tak ważnej części ich drogi życiowej oraz ciągłe wspieranie w ich indywidualnym rozwoju.
Podstawowym założeniem naszej pracy jest poważne traktowanie potrzeb, zmartwień, problemów, przeżyć, opinii i uczuć dzieci.

Rola wychowawców polega na poświecaniu dzieciom uwagi oraz budowaniu dobrego kontaktu z nimi. Chcemy być osobami, do których dzieci mają zaufanie, i które dzięki rodzinnej atmosferze zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Przy całym zainteresowaniu się sprawami dziecka nie można zapomnieć jednak o tym, że wychowawcy nie powinni i nie mogą przejmować roli rodziców. Oznacza to, że należy zachować zawsze zdrowy, profesionalny dystans.

Wychowawcy powinni być dla dzieci wiarygodnym wzorem, a więc zachowywać się w sposób naturalny i autentyczny. Różne osobowości wychowawców wzbogacają pracę pedagogiczną, zwłaszcza wtedy, gdy różne cechy charakteru i umiejętności uzupełniają się.
Powinni oni być w stosunku do dzieci konsekwentni i przewidywalni. Oznacza to na przykład, iż zawsze trzeba zwracać uwagę na przestrzeganie zasad. Dzieci powinny odnosić się do swoich wychowawców z szacunkiem i respektem, wynikającym nie ze strachu lecz z uznania i akceptacji.

Pedagodzy wykorzystują swobodne zabawy dzieci w grupie do fachowej i systematycznej obserwacji w celu dostrzeżenia potrzeb i zainteresowań poszczególnych wychowanków, a następnie z właściwym wyczuciem nawiązują do nich. Powinni oni wspierać indywidualny rozwój dzieci. Wychowawcy wspomagają dzieci poprzez ich ochronę, wsparcie, udzielanie porad i pomocy. W razie pojawienia się konfliktów powinni podpowiadać dzieciom w jaki sposób należy je rozwiązywać.

Wychowawcy wspólnie z dziećmi biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach i zajęciach, na przykład w wyjściach na place zabaw, uroczystościach, porannych zajęciach w kole, majsterkowaniu, pracach plastycznych oraz grach i zabawach dydaktycznych. Podpowiadają im, w co mogą się bawić oraz inspirują je przy różnorodnych czynnościach. Wychowawcy powinni przy tym wspierać istniejący już potencjał dziecka, a nie narzucać im swoich własnych pomysłów. Ważne jest zapewnienie i udostępnienie odpowiednich pomieszczeń i materiałów.
Powinni oni dostrzegać zainteresowania dzieci, wspólnie z nimi wypracowywać reguły i wyznaczać im też granice.

Wychowawcy planują, przygotowują i przeprowadzają zebrania z rodzicami oraz rozmowy na temat rozwoju każdego dziecka. Zapewniają rodzicom miejsce do spotkań i wzajemnej wymiany poglądów.