Rozkład dnia w naszym przedszkolu

Nasza placówka czynna jest od godz. 8.00 do godz. 16:00.

Plan dnia w naszym przedszkolu jest jasny i czytelny. Ma przejżystą strukturę, w której dzieci łatwo orientują się. Jeśli danego dnia są czyjeś urodziny lub odbywają się jakieś inne pozaplanowe aktywności, następuje wtedy zmiana rozkładu dnia. Cel tej zmiany omawiany jest ze wszystkimi dziećmi.

Godz. 8.00 – 8:30 – Czas przyprowadzania dzieci

W tym czasie dzieci przyprowadzane są do przedszkola.
Czas wolny na zabawę.

Godz. 8:30 – 9:00 – Śniadanie

W miłej atmosferze jemy wszyscy razem śniadanie, które przyżądzane jest w przedszkolu.

Godz. 9:00 – 9:30 – Druga możliwość przyprowadzenia dziecka

Czas wolny na zabawę. Dzieci same decydują, jak chcą się bawić, indywidualnie czy w grupie, czy chcą malować, wykonywać inne zadania plastyczne, układać puzzle czy też bawić się zabawkami, gdzie i jak długo.

Godz. 9:30 – 10:00 – Wspólne zabawy i zajęcia dydaktyczne w kole

Wychowawcy i dzieci siedzą w kole, śpiewają piosenki, recytują wiersze, opowiadają albo bawią się, aby tym wspólnym rytuałem rozpocząć dzień w przedszkolu. Zajęcia dostosowane są do zmian zachodzących w przyrodzie. Uwzględniają także ważne wydarzenia.

Godz. 10:00 – Konkretny program pedagogiczny

Przedpołudnie wykorzystywane jest na wyjścia na spacery, na place zabaw albo na inne zajęcia na świeżym powietrzu. Dzieci mają okazję zaspokojenia swojej potrzeby aktywności ruchowej. W zależności od określonego tematu przewodniego wspomagamy dzieci w ramach różnych zaplanowanych przez nas zajęć. Brane są tutaj pod uwagę różne dziedziny nauki, potrzeby i życzenia dzieci. Razem z dziećmi chodzimy także do zoo, teatru, kina, w lecie na place zabaw z wodą oraz odwiedzamy wiele innych interesujących miejsc.

Godz. 12:30 lub 13:00 – Obiad, mycie zębów

W miłej atmosferze jemy razem obiad. Po objedzie dzieci myją zęby.

Od godz. 13:00 /13:30 – Możliwość odebrania dzieci

W tym czasie małe dzieci mają możliwość wypoczynku lub snu.

Godz. 13:00 – 16:00 – Popołudniowy program pedagogiczny

Dowolne lub ukierunkowane aktywności

Starsze dzieci mają czas na malowanie, majsterkowanie, różnorodne zajęcia plastyczne i techniczne, rozmowę, słuchanie czytanych im bajek, układanie puzzli lub budowli z klocków oraz inną dowolną zabawę. Czas ten wykorzystywany jest również na przygotowywanie dzieci mających rozpocząć edukację szkolną do podjęcia nowych obowiązków. Wyznaczone zadania mają pomóc im w opanowaniu języka niemieckiego przed pójściem do szkoły, nabyciu umiejętności samodzielnego myślenia, nauczeniu się rozwiązywania problemów samodzielnie oraz w grupie, komunikowania się oraz rozumienia związków przyczynowo-skutkowych. Dzieci zdobywają także wiedzę matematyczno – przyrodniczą oraz uczą się stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce.

Godz. 14:00/14:30 – Podwieczorek

Dzieci otrzymują podwieczorek, na który składają się owoce lub warzywa. Poznają znaczenie zdrowego odżywiania się.
Podwieczorek w formie sałatki owocowej lub jarzynowej często wykonywany jest także przez dzieci.

Godz. 15:00-16:00 – Zakończenie dnia w przedszkolu

Czas, w którym dzieci są odbierane, wykorzystywany jest do nawiązywania lub pogłębiania kontaktu i rozmów z rodzicami.

Od godz. 16:00 Rozmowy dotyczące rozwoju dziecka