Współpraca z innymi instytucjami

Nasza placówka jest członkiem DaKS e.V. – Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V., który udziela porad w zakresie spraw organizacyjnych, prawnych oraz administracyjno-technicznych. Oferuje także szereg różnego rodzaju szkoleń pedagogicznych.

Utrzymujemy kontakty z wieloma instytucjami z naszej dzielnicy Tempelhof, z którymi
realizujemy wspólnie różne przedsięwzięcia, zabawy i festyny oraz wymieniamy się informacjami. Jedną z takich placówek jest Międzynarodowe Centrum Kultury Ufafabrik (Internationales Kulturzentrum Ufafabrik).

Mamy też bardzo dobry kontakt ze szkołami podstawowymi, co pozytywnie wpływa na przejście dziecka z przedszkola do szkoły. Ważne jest dla nas utrzymywanie stałego dialogu między naszymi wychowawcami a nauczycielami, a także wzajemne wizyty i hospitacje. Współpracujemy z Polską Szkołą przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z niemiecko-polską Europejską Szkołą Podstawową (Katharina-Heinroth-Grundschule).

Z następującymi instytucjami jesteśmy w kontakcie:

 • DaKS e.V.
 • Urzędy ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendämter)
 • Partner kooperacyjny Centrum Rodziny (Familienzentrum)
 • Poradnia Wychowawcza (Erziehungsberatungsstelle)
 • Instytucje terapeutyczne (Therapeutische Einrichtungen)
 • Instytucja wspierająca (Förderinstitut)
 • Miasto/Dzielnica
 • Urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt)
 • Szkoły (w tym szkoły dwujęzyczne)
 • Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata”
 • inne przedszkola i placówki opieki całodniowej
 • Instytucje kultury