Nasz wizerunek dziecka

Każde dziecko ma prawo do spełnionego i szczęśliwego dzieciństwa.

W naszej pracy pedagogicznej dziecko znajduje się w centrum uwagi i zainteresowania. Każde dziecko postrzegamy jako niezależną osobowość, mającą swoje potrzeby, zdolności i umiejętności a także swoją indywidualną sytuację życiową. Podczas pracy z dziećmi bierzemy pod uwagę sytuację i warunki życia oraz środowisko rodzinne, w jakim wzrasta dziecko. Dzieciom należy okazywać szacunek oraz respektować je na przykład przy ustalaniu reguł. Jednocześnie dzieci powinny uczyć się, że również od nich oczekuje się respektu i szacunku do innych ludzi. Ważne znaczenie w naszej pracy z dziećmi ma podstawowe przekonanie o tym, że dzieciom należy wyznaczać granice i wymagać ich przestrzegania. Służy to lepszej orientacji dziecka.

Dzieci powinny brać, w ramach własnych możliwości, odpowiedzialność za swoje zachowanie. Przejmując określone obowiązki oraz wykonując wyznaczone zadania nabywają one nowe kompetencje, nabierają pewności siebie i większej samodzielności. Zachęcamy je do tego, aby rozwijały swoje umiejętności, a także pomagamy im w rozwoju – bez względu na płeć lub pochodzenie.