Praca zespołowa

Dobra praca zespołowa jest warunkiem udanej pracy pedagogicznej z dzieckiem.
Raz w tygodniu odbywa się zebranie wszystkich wychowawców. Służy ono omówieniu tematów organizacyjnych i pedagogicznych. Zajmujemy się wtedy opracowaniem i rozwijaniem programu pedagogicznego, omawiamy sytuację poszczególnych dzieci lub całej grupy, czego rezultatem może być konieczność podjęcia konkretnych działań pedagogicznych. Dokonujemy podziału zadań i zakresu obowiązków wychowawców, dyskutujemy na temat pracy w zespole, wyjaśniamy też kwestie organizacyjne. Każdy wychowawca uczestniczący w zebraniu ma takie same prawa. Decyzje podejmowane są za wzajemnym porozumieniem, jeżeli jest to konieczne to w drodze kompromisu.

Wychowawcy mogą brać udział w kursach doskonalenia zawodowego, otrzymują wtedy dni wolne od pracy. Na zebraniu wychowawców osoba taka dzieli się z pozostałymi pracownikami informacjami na temat przebytego szkolenia. Zdobyte doświadczenia i wiadomości przekazywane są pozostałym pracownikom i wykorzystywane w pracy z dziećmi, co ma pozytywny wpływ na sposób pracy w naszej placówce.

Jeden z wychowawców odpowiedzialny jest za komunikację z pozostałymi pracownikami naszej placówki. Przekazuje on im informacje zespołu wychowawców, zawiadamia ich o nowo podjętych decyzjach. Jest ona także osbą, której przekazywane są informacje zwrotne.