Założenia i cele pedagogiczne

Placówka dziennej opieki nad dziećmi powinna być miejscem, w którym dzieci czują się pewnie i bezpiecznie oraz gdzie są w pełni akceptowane przez pozostałe dzieci i wychowawców. Poświęca się im dużo uwagi, doświadczają życzliwości i zainteresowania, są wspierane oraz wspomagane w swojej naturalnej ciekawości świata i chęci poznawania nowych rzeczy. Nasze przedszkole umożliwia dzieciom stworzenie sobie własnej przestrzeni życiowej. Dzieci mają tutaj różnorodne możliwości nawiązywania i budowania kontaktów społecznych oraz nauki życia w społeczeństwie. Uczą się jak należy artykułować własne potrzeby oraz jak dostrzegać potrzeby innych i w jaki sposó rozwiązywać pojawiające się konflikty. Uczą się też przestrzegać reguł we wzajemnych kontaktach. Przejmują odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie. Zdobyte w ten sposób kompetencje społeczne rozwijają w dzieciach poczucie pewności siebie i zwiększają ich samodzielność.

Przedszkole jest miejscem opieki, kształcenia i wychowywania, w którym dzieci mogą spędzać czas w sposób mądry i kreatywny z uwzględnieniem swoich indywidualnych potrzeb, predyspozycji i upodobań. Stwarza warunki niezbędne do nauki w różnych dziedzinach życia.

W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów przedszkole stara się wspierać zarówno dzieci, jak i rodziców.

Dzięki naszej opiece nad dziećmi rodzice mają możliwość podjęcia pracy zawodowej.